คลิปดูฟรี

เพลงเนื้อหายตีแผ่สังคม ให้รู้และความรับความจริง ไม่ใช่โกหกตัวเอง

เรียกว่าตีแผ่ความจริง ที่ทุกคนล้วงแต่ มองเพียงเปลืองนอกของคน และมองแต่คนรวยว่าดี ไม่มองความจริง ทำตัวเองให้ดูแพง